دسته گزارشات
www.emofid.com | 021-8700

 

بولتن و دورنماي هفتگي بازارهاي جهاني

يکشنبه 4 بهمن 1394 - 24 ژانويه 2016

 

نوسانات قابل توجه بازارهاي مالي
اوايل هفته با انتشار اخبار ضعيف اقتصادي از چين و سپس گزارش مايوس کننده صندوق بين المللي پول بازارهاي سهام با کاهش ارزش دارايي ها مواجه بودند. تداوم افت قيمت نفت و نزديک شدن به کف 12 ساله نيز عامل نگراني ديگري بود که به سقوط بيشتر بازار ها دامن مي زد. اما در ادامه و در  اواخر هفته، برخي از بانک هاي مرکزي جهان از افزايش محرک هاي اقتصادي به منظور مقابله با آشفتگي در بازار ها خبر دادند. اعلام اين تصميم کاهش سطح ريسک در بازار ها را به دنبال داشته که منجر به بازگشت اعتماد سرمايه گذاران به بازار هاي سهام و افت قيمت طلا گرديده است.

شاخص Nikkei 225 ژاپن با اعلام اجراي محرک هاي پولي گسترده تر از سوي بانک مرکزي اين کشور در روز پنج شنبه با رشد 5.4 درصدي مواجه گرديد. وجود نشانه هاي قوي مشابه از سوي بانک مرکزي اروپا نيز بازارهاي سهام قاره سبز را با رشد همراه کرد و شاخص Stoxx 50 رشد 3 درصدي را ثبت نموده است. با افزايش تقاضا براي دارايي هاي پر ريسک تر، بهاي طلا کاهش يافته؛ بطوريکه قيمت جهاني فلز زرد اواخر هفته افت داشته تا کمي از جهش 1.1 درصدي روز چهارشنبه را اصلاح نمايد، با اين حال در نهايت با رشد هفتگي 0.7 درصدي در 1097.0 دلار/اونس بسته شده است. ادامه اين روند براي هفته پيش رو مي تواند براي بازار طلا حائز اهميت باشد. 

تقويت امکان اجراي محرک هاي پولي براي بازار انرژي مثبت تلقي شده به طوريکه اواخر هفته قيمت جهاني نفت خام رشد چشمگيري داشته است. اين جهش قيمتي به گونه اي بوده که نه تنها افت اوايل هفته را جبران نموده بلکه بالاتر از قيمت هاي هفته قبل بسته شده است. بهاي هر بشکه نفت خام برنت درياي شمال با رشد 11.2 درصدي در 32 دلار و 18 سنت و نفت خام WTI امريکا با 9.4 درصد رشد 32 دلار و 19 سنت دادوستد شده است.
هرچند به عقيده برخي کارشناسان تغيير در سطح تقاضاي واقعي نفت دليل رشد قيمت ها نبوده، اما بارش بي سابقه برف در ايالت هاي شرق امريکا و يخبندان شديد در روزهاي اخير مي تواند تقاضا در بازار انرژي را در روزهاي آتي تقويت نمايد. به هر نحو، بهبود قيمت نفت به افزايش ارزش سهام شرکت هاي مربوط به انرژي کمک کرده تا با افزايش تقاضاي سرمايه گذاران روند نزولي بازار هاي سهام امريکا نيز تغيير کند.

تحت تاثير اين رويدادها بورس فلزات لندن نيز شاهد رشد قيمت ها بوده به طوريکه قيمت هر شش فلز غير آهني به طور محسوسي رشد داشته است. هر تن فلز مس با رشد 2.5 درصدي 4471.0 دلار دادوستد شده است. قيمت هر تن سنگ آهن تحويل يک ماهه CFR چين 3.4 درصد رشد داشته و بالاي مرز 40 دلاري بسته شده است.

 

تازه ترين برآورد ها از کندي رشد اقتصاد چين 
اوايل صبح سه شنبه در چين گزارش رشد اقتصادي در سه ماهه چهارم (فصل زمستان) منتشر شده که کمتر از انتظار کارشناسان بوده است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي با 0.1 درصد کاهش به 6.8 درصد رسيده که کمترين مقدار طي تقريبا هفت سال اخير است. ضعف هر چه بيشتر اقتصاد چين در کنار سقوط قيمت ها در بازار سهام و ارزش يوان موجب تشديد نگراني ها از وخيم تر شدن شرايط شده و شانس اجراي گام هاي جسورانه تر از سوي سياست گذاران را بالا برده است.

پس از آن، گزارش دلسرد کننده ديگري از کارخانجات چين منجر به تقويت انتظارات کارشناسان درخصوص نياز به ادامه محرک هاي اقتصادي براي ممانعت از عميق تر شدن رکود شده است. رشد توليدات صنعتي چين در ماه دسامبر نسبت به سال قبل 5.9 درصد بوده که از پيش بيني ها و از رقم ماه قبل يعني 6.2 درصد کمتر است.

undefined

 

انتظار صندوق بين المللي پول از نرخ رشد اقتصادي
جديدترين برآورد صندوق بين المللي پول در خصوص نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2016 ميلادي دلسرد کننده بوده است. اين نهاد پيش بيني کرده نرخ رشد در سال جديد به 3.4 درصد برسد که 0.2 درصد کمتر از پيش بيني قبلي است. کندي رشد اقتصادي چين و تاثير منفي آن بر بازارهاي مالي دليل اصلي اين تعديل عنوان شده است.

 

تضعيف بخش ساختمان بزرگترين اقتصاد جهان
گزارش عصر چهارشنبه اداره آمار امريکا نشان داد که آمار صدور پروانه هاي ساختماني بهتر از پيش بيني کارشناسان بوده است. رقم اين شاخص براي ماه دسامبر 1.23 ميليون واحد در سال بوده که هر چند کمي پايين تر از ماه قبل است اما به علت عملکرد بهتر از برآورد ها خبر چندان منفي براي بازارهاي مالي به شمار نمي رود. با اين همه، آمار آغاز احداث بنا دلسرد کننده بوده است. در حالي که کارشناسان انتظار داشتند رقم اين شاخص با کمي رشد همراه باشد اما به طور غير منتظره اي 2.5 درصد کاهش يافته و به 1.15 ميليون واحد در سال رسيده است. اين موضوع حاکي از کاهش شتاب اين صنعت در زمان ورود به سال نو ميلادي مي باشد.

 

تورم ماهانه منفي در امريکا
براساس گزارش عصر چهارشنبه وزارت کار آمريکا، شاخص قيمت مصرف کننده امريکايي براي ماه دسامبر در پي کاهش هزينه هاي مربوط به بخش انرژي و غذايي به طور غير منتظره اي کاهش داشته و کاهش 0.1 درصدي را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. به عقيده کارشناسان در صورت تداوم اين روند دستيابي فدرال رزرو به نرخ تورم هدف مي تواند با مشکل مواجه گردد. مهمتر آنکه، اين موضوع بر تصميم اعضاي فدرال رزرو در نشست ماه مارس در خصوص افزايش نرخ بهره تاثير گذار است.

اين شاخص بدون احتساب بخش هاي پرنوسان انرژي و مواد غذايي نيز کمتر از انتظار و دلسرد کننده بوده است. اين شاخص تنها رشد 0.1 درصدي را ثبت نموده که 0.1 درصد پايين تر از پيش بيني ها و نرخ ماه قبل است.

 

نشست بانک مرکزي اروپا
روز پنج شنبه شوراي تصميم گيري بانک مرکزي اروپا (ECB) به حفظ نرخ بهره در سطح 0.05 درصد فعلي راي مثبت داد تا از سپتامبر 2014 (نزديک به دو سال) ثابت مانده باشد. اين نرخ کمترين ميزان در حداقل دو دهه اخير محسوب مي شود. ماريو دراگي رئيس اين نهاد در پايان توجه سرمايه گذاران را به نشست ماه مارس معطوف کرده است. به گفته وي تحول قابل توجه در سياست هاي اين نهاد و حمايت هاي هر چه بيشتر از مهمترين موضوعات مطروحه اين نشست خواهد بود.

 

تازه ترين برآوردها از حجم فعاليت کارخانجات اروپا
روز جمعه شاخص هاي PMI آلمان، فرانسه و کل حوزه يورو منتشر شده که از کاهش سرعت فعاليت ها حکايت دارد. اين شاخص ها نسبت به ماه قبل کاهش داشته و به ترتيب به 50.0 ، 52.1 و 52.3 واحد رسيده اند. در شاخص PMI رقم 50 مرز بين رشد و رکود فعاليت ها است. احتمال اجراي سياست هاي پولي گسترده تر علاوه بر رشد سهام در بورس هاي اروپايي، به شدت موجب تضعيف يورو شده به طوريکه تنها در روز جمعه نزديک به 1 درصد در برابر دلار تضعيف شده و به 1.0796 به ازاي هر دلار رسيده است.

 

کاهش خوش بيني ها به بزرگترين اقتصاد حوزه يورو
سه شنبه شاخص اطمينان به کسب و کار موسسه ZEW آلمان نشان داد که خوش بيني به آينده اقتصاد نسبت به ماه قبل کاهش داشته با اين حال، بيش از پيش بيني کارشناسان است. رقم اين شاخص براي نخستين ماه سال ميلادي جديد 10.2 واحد بوده در حالي که برآورد کارشناسان 8.2 واحد بوده است.

 

رشد شاخص هاي قيمت در کنار کاهش نرخ بيکاري بريتانيا
براساس گزارش ظهر سه شنبه اداره آمار انگلستان، نرخ سالانه تورم در ماه دسامبر 0.2 درصد بوده که بهتر از پيش بيني ها و 0.1 درصد ماه قبل است. بدين ترتيب نرخ تورم پس از 10 ماه بيشترين فاصله را از محدوده صفر مي گيرد تا اندکي از نگراني ها در خصوص ايجاد تورم منفي کاسته شود. بالا رفتن هزينه هاي حمل و نقل خصوصا در بخش هوايي دليل اصلي ترين افزايش تورم بوده است.

همچنين، شاخص قيمت خرده فروشي (RPI) بيش از برآورد کارشناسان و 1.2 درصد رشد داشته که 0.1 درصد بيشتر از ماه قبل و بيشترين سطح يازده ماه اخير است. شاخص قيمت خرده فروشي تنها کالا و خدماتي را که توسط اکثريت خانوار ها به منظور مصرف خريداري شده اند اندازه گيري مي نمايد و شامل هزينه هاي جاري مسکن که از شاخص CPI حذف مي گردند، نيز مي باشد.

نرخ بيکاري انگلستان براي پنجمين ماه متوالي افت داشته و به 5.1 درصد رسيده که پايين ترين سطح در حدود 10 سال اخير است. در شرايطي که تحليلگران انتظار داشتند در سطح 5.2 درصد ماه قبل ثابت مانده باشد.

 

مجمع جهاني اقتصاد (WEF)
مجمع جهاني اقتصاد از چهارشنبه در داووس (دهکده اي کوهستاني حوالي زوريخ سوئيس) به مدت چهار روز با حضور سران و وزيران اقتصادي بازرگاني بيش از 90 کشور جهان آغاز به کار نمود. طي سال هاي اخير اين اجلاس از اهميت دوچنداني برخوردار شده و رنگ و بوي سياسي بيشتري به خود گرفته است. صحبت روزنامه نگاران با مقامات طي برگزاري اجلاس به طور وسيعي صورت مي گيرد که نقطه نظرات آنان مي تواند براي بازارها حائز اهميت باشد. تمرکز بر پيشرفت تکنولوژي هاي جديد به عنوان خاستگاه انقلاب صنعتي جديد جهان محور اصلي گفتگو ها بوده است. وزير خارجه به همراه رئيس دفتر رئيس جمهوري ايران نيز در شرايطي در اين اجلاس حضور داشتند که هفته گذشته تحريم هاي غرب عليه ايران لغو شده است. صحبت هاي ماريو دراگي رئيس بانک مرکزي اروپا در خصوص تداوم سياست هاي حمايتي بر حوزه يورو و بدهي مالي يونان از نکات مورد توجه بازارهاي مالي بوده است. خانم لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول نيز از نگراني ها در خصوص تضعيف اقتصاد چين و جلوگيري از آشفتگي بازارها صحبت نموده است.

 

مهمترين رويدادهاي هفته پيش رو
عصر جمعه در امريکا، وزارت بازرگاني اولين برآورد از رشد اقتصادي در سه ماهه سوم سال 2015 (فصل پاييز) را منتشر مي کند. . انتظار مي رود توليد ناخالص داخلي با نرخ سالانه 0.8 درصد افزايش يافته باشد که در اين صورت 1.2 درصد کمتر فصل قبل خواهد بود. نرخ رشد پاييز نيز از 1.5 به 2 درصد تعديل يافته است. رشد اقتصاد امريکا در شرايطي کند مي شود که اقتصاد اروپا احتمالا وارد رکود شده و رشد اقتصادي در چين به سرعت آرام مي شود. آمار فروش خانه هاي نوساز و قولنامه اي نيز طي اين هفته منتشر خواهد شد. شاخص اعتماد مصرف کننده نيز عصر سه شنبه اعلام مي شود که احتمالا اندکي بهبود يافته است.

در اروپا نيز گزارش موسسه IFO آلمان روز دوشنبه منتشر مي شود که احتمالا نشان خواهد داد که ميزان اطمينان به دورنماي رشد اقتصادي در ميان مديران بخش کسب و کار آلمان کمي کاهش يافته است.

 

-------
تحليلگر: فرزين تقي وند  F.taghivand@emofid.com

 

جدول تغييرات هفتگي:

    کالا/شاخص واحد قيمت هفتگي%
?   نفت برنت - يک ماهه ICE دلار/بشکه 32.18 11.2
?   نفت WTI - يک ماهه CME دلار/بشکه 32.19 9.4
?   سبد اوپک  دلار/بشکه 22.89 -8.4
           
?   اوره گرانول - FOB خاورميانه  دلار/تن 190.67 -7.4
?   پروپان - FOB خاورميانه دلار/تن 278.27 1.9
?   پلي اتيلن سنگين بادي -
 FOB امريکاي شمالي 
دلار/تن 916.66 3.3
?   ذرت يک ماهه - شيکاگو سنت/بوشل 370.20 1.9
           
?   مس - نقد LME  دلار/تن 4471.0 2.5
?   آلومينيوم -نقد LME  دلار/تن 1497.5 1.1
?   روي - نقد LME  دلار/تن 1524.0 3.1
?   سرب - نقد LME  دلار/تن 1652.0 2.3
           
?   قلع - نقد LME  دلار/تن 13645.0 3.4
?   نيکل - نقد LME  دلار/تن 8670.0 3.0
?   سنگ آهن - يک ماهه CFR چين دلار/تن 40.1 3.4
           
?   يورو/دلار - 1.0796 -1.1
?   دلاراستراليا/دلار - 0.7002 2.0
?   طلا دلار/اونس 1097.0 0.7
?   شاخص دلار (DXY) - 99.574 0.6
           
?   بورس تهران TEDPIX - 66562.50 4.8
?   سکه طرح جديد - نقد تومان 930,000 -0.1
?   دلار (سامانه سنا) تومان 3578 -1.7
           
    مشاوره سرمايه گذاري ايده مفيد   www.mofididea.com
افشاي ريسک:
اين گزارش صرفا جهت آگاهي از وضعيت بازار تهيه شده است و جنبه توصيه براي خريد، فروش، يا نگهداري هيچ نوع دارايي خاصي را ندارد. در تهيه اطلاعات و نگارش گزارش حداکثر دقت به عمل آمده اما اين به معني تضمين صحت يا کيفيت محتوي نيست و شرکت مشاور سرمايه گذاري ايده مفيد در مورد نتايج تصميماتي که بر پايه اين اطلاعات گرفته مي شود مسئول نخواهد بود.

 

- تمامي حقوق براي شرکت مشاور سرمايه گذاري ايده مفيد محفوظ است.

www.mofididea.com