آدرس:

تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از جهان کودک، نبش دیدار شمالی پلاک 51 طبقه هفتم

تلفن:

81904 (021)

پست الکترونیک:

                                                         info@mofididea.com