معرفی شرکت 

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید در تاریخ 05/02/1394 به شماره ثبت 471480 نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت 11330 نزد سازمان بورس و اوراق  بهادار با سرمایه پرداخت شده 20 میلیارد ریال در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. بعد از آن ایده مفید مجوز فعالیت خود را طبق نامه شماره 314825/121 مورخ 07/03/1394 از سازمان بورس دریافت کرد.  ایده مفید قصد دارد با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل خود به عنوان یک نهاد مالی فعال، بازار سرمایه ایران را در رسیدن به هدف آن که همانا پیشرفت و پویایی می باشد، یاری رساند.

 

سهامداران

نام سهامدار نام نماینده
شرکت کارگزاري مفيد مرتضی استهری
آقاي حميد آذرخش -
آقاي محمدعلي آذرخش -
شرکت پردازش اطلاعات مالي پويا حمید آذرخش

 

 

 

اعضای هیات مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نام نماینده عضو حقوقی سمت
پردازش اطلاعات مالی پویا حمید آذرخش رئیس هیدت مدیره
کارگزاری مفید مرتضی استهری عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

محمد علی آذرخش

-

عضو هیئت مدیره

 

 

آقای حمید آذرخش

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری مفید 1386 تاکنون
مدیر عامل شرکت کارگزاری مفید 1373 1386
عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی 1384 1386
عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس 1384 1386
کارگزار و کارشناس ارشد سرمایه گذاری ملی ایران 1368 1373
حسابرس سازمان حسابرسی 1364 1368

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران 1362 1364

 

 

 

آقای مرتضی استهری

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مفید 1391 1394
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن 1389 1391
مدیر سرمایه گذاری بانک مسکن 1388 1389
مدیر خدمات سرمایه گذاری کارگزاری بهمن 1387 1388
کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری بهمن 1385 1387
کارشناس شرکت مشاور سرمایه گذاری پاسارگاد نیک 1384 1384
کمک کارشناس شرکت حسابرسی مبین ری 1384 1384

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
دانشجوی مقطع دکترا- دانشگاه تهران 1391 تاکنون
فوق لیسانس مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی 1384 1388
لیسانس مدیریت بیمه- دانشگاه علامه طباطبائی 1379 1384

 

 

 

آقای محمدعلی آذرخش

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
معاون اجرائی شرکت کارگزاری مفید 1391 تاکنون
رئیس توسعه بازار شرکت کارگزاری مفید 1389 1391
1-3 کارشناس سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مفید 1387 1389

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد MBA در دانشگاه تهران    
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف    

 

 

مشاوران و تحلیلگران

 

آقای منصور نخعی(مشاور)

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناس ارشد مدیریت دارایی 1392 1394
تحلیلگر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید 1392 1392

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
دانشجوی دکتری حسابداری - دانشگاه تهران 1391 تاکنون
کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تهران 1389 1391
کارشناسی حسابداری - دانشگاه تهران 1385 1389

 

 

 

آقای اکبر محمدی(تحلیلگر)

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناس مدیریت دارایی کارگزاری مفید 1392 1394
حسابرسی مؤسسه امین حسابرس افق 1389 1391
حسابدار شرکت بازرگانی لاریسا 1388 1389

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشکده نفت تهران 1392 1394
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه علوم اقتصادی تهران 1388 1392

 

 

 

آقای علیرضا شجاعی(کارشناس)

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
تحلیلگر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید 1391 1394

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد تهران 1387 1389
کارشناسی علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد تهران 1382 1387